1. Thông tin chi tiết

2. lộ trình bán hàng

3. Lịch thanh toán

Lịch thanh toán chuẩn

Không có chiết khấu

Lịch thanh toán nhanh

Chiết khấu 5%, giá trị chiết khấu sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị VBTT và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay bất kỳ hình thức nào.

4. chính sách bán hàng

Chiết khấu 2% khi mua
Chiết khấu 5% khi mua
Chính sách khác

Đang cập nhật

Chưa triển khai mở bán.

Chưa triển khai mở bán.

Chưa triển khai mở bán.

Chưa triển khai mở bán.