THÔNG TIN CHI TIẾT

Khu KL1 ( Lô 26-45), KL2 (Lô 1-22), KL2 (Lô 25-47) KL3 (Lô 1-25). KL3 (28-53)

Diện tích : 5 x 20m2

Diện tích sàn tầng 1:

62.5m2 (Yard 37.5m2)

Diện tích sàn tầng 2:

80m2 (Bancony 3m2)

Diện tích sàn tầng 3:

80m2 (Bancony 3m2)

Diện tích sàn tầng 4:

80m2 (Bancony 3m2)

– Diện tích sàn tầng 1: 62.5m2 (Yard 37.5m2)

– Diện tích sàn tầng 2: 80m2 (Bancony 3m2)

– Diện tích sàn tầng 3: 80m2 (Bancony 3m2)

– Diện tích sàn tầng 4: 80m2 (Bancony 3m2)

(*) Lưu ý: Đây chỉ là thông số cho căn điển hình

vị trí thiết kế

MẶT BẰNG TẦNG

sản phẩm tương tự

Townhouse Corner 1,2,3 

Diện tích: 8.5m x 20m

xem thêm

Townhouse Corner 16, 17

Diện tích: 6.5m x 20m

xem thêm

Townhouse Middle 10, 19, 22

Diện tích: 5m x 15m

xem thêm

Townhouse Corner 19

Diện tích: 6.6m x 15m

xem thêm

Townhouse Middle 1,2,3,17,18

Diện tích: 5m x 20m

xem thêm