THÔNG TIN CHI TIẾT

Khu LK 10 (Lô 2 – 27, 34 – 56), LK 19 (Lô 29 – 53), LK 22 (Lô 1 – 27).

Diện tích : 5 x 15m

Diện tích sàn tầng 1:

66 m2 (Balcony 9m2)

Diện tích sàn tầng 2:

66 m2 (Balcony 3m2)

Diện tích sàn tầng 3:

66 m2 (Balcony 2m2)

Diện tích sàn tầng 4:

66 m2 (Balcony 2m2)

– Diện tích sàn tầng 1: 66m2 (Yard 9m2)

– Diện tích sàn tầng 2: 66m2 (Bancony 3m2)

– Diện tích sàn tầng 3: 66m2 (Bancony 2m2)

– Diện tích sàn tầng 4: 66m2 (Bancony 2m2)

(*) Lưu ý: Đây chỉ là thông số cho căn điển hình

vị trí thiết kế

MẶT BẰNG TẦNG

sản phẩm tương tự

Townhouse Middle 1,2,3,17,18

Diện tích: 5m x 20m

xem thêm

Townhouse Corner 1,2,3 

Diện tích: 8.5m x 20m

xem thêm

Townhouse Corner 16, 17

Diện tích: 6.5m x 20m

xem thêm

Townhouse Middle 10, 19, 22

Diện tích: 5m x 15m

xem thêm

Townhouse Corner 19

Diện tích: 6.6m x 15m

xem thêm