THÔNG TIN CHI TIẾT

Khu LK19 (Lô 1, 27, 28, 54).

Diện tích : 6.6m x 15m

Diện tích sàn tầng 1:

64m2 (Balcony 21.9m2)

Diện tích sàn tầng 2:

64m2 (Balcony 10m2)

Diện tích sàn tầng 3:

64 m2 (Balcony 7.2m2)

Diện tích sàn tầng 4:

64m2

– Diện tích sàn tầng 1: 64m2 (Balcony 21.9m2)

– Diện tích sàn tầng 2: 64m2 (Balcony 10m2)

– Diện tích sàn tầng 3: 64 m2 (Balcony 7.2m2)

– Diện tích sàn tầng 4: 64m2

(*) Lưu ý: Đây chỉ là thông số cho căn điển hình

vị trí thiết kế

MẶT BẰNG TẦNG

sản phẩm tương tự

Townhouse Middle 1,2,3,17,18

Diện tích: 5m x 20m

xem thêm

Townhouse Corner 1,2,3 

Diện tích: 8.9m x 20m

xem thêm

Townhouse Corner 16, 17

Diện tích: 6.5m x 20m

xem thêm

Townhouse Middle 10, 19, 22

Diện tích: 5m x 15m

xem thêm

Townhouse Corner 19

Diện tích: 6.6m x 15m

xem thêm