THÔNG TIN CHI TIẾT

Khu LK1 (Lô 25), KL2 (Lô 23, 24), KL3 (Lô 23, 24).

Diện tích : 8.9m x 20m

Diện tích sàn tầng 1:

64.7m2 (Yard 52.8m2)

Diện tích sàn tầng 2:

83.7m2 (Balcony 12m2)

Diện tích sàn tầng 3:

83.7m2 (Balcony 8m2)

Diện tích sàn tầng 4:

83.7m2 

– Diện tích sàn tầng 1: 64.7m2 (Yard 52.8m2)

– Diện tích sàn tầng 2: 83.7m2 (Balcony 12m2)

– Diện tích sàn tầng 3: 83.7m2 (Balcony 8m2)

– Diện tích sàn tầng 4: 83.7m2

(*) Lưu ý: Đây chỉ là thông số cho căn điển hình

vị trí thiết kế

MẶT BẰNG TẦNG

sản phẩm tương tự

Townhouse Corner 1,2,3 

Diện tích: 8.5m x 20m

xem thêm

Townhouse Corner 16, 17

Diện tích: 6.5m x 20m

xem thêm

Townhouse Middle 10, 19, 22

Diện tích: 5m x 15m

xem thêm

Townhouse Corner 19

Diện tích: 6.6m x 15m

xem thêm

Townhouse Middle 1,2,3,17,18

Diện tích: 5m x 20m

xem thêm