nhà phố liên kế

Thông tin:

thiết kế mẫu nhà xây dựng

Townhouse Middle 1,2,3,17,18

Diện tích: 5m x 20m

 

xem thêm

Townhouse Corner 1,2,3 

Diện tích: 8.9m x 20m

 

xem thêm

Townhouse Corner 16, 17

Diện tích: 6.5m x 20m

 

xem thêm

Townhouse Middle 10, 19, 22

Diện tích: 5m x 15m

 

xem thêm

Townhouse Corner 19

Diện tích: 6.6m x 15m

 

xem thêm